Facebook Statistics

Mimoriadna pomoc pre potravinárov je na ceste k nim

13-07-2022

Mimoriadna pomoc pre potravinárov v celkovej hodnote 8 miliónov EUR už smeruje k úspešným žiadateľom.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) vyhodnotilo 440 podaných žiadostí vo forme vyplneného dotazníka. Iba 6, z celkového počtu 440 vyplnených dotazníkov, nebolo oprávnených na čerpanie mimoriadnej pomoci. Z počtu 434 oprávnených subjektov, 344 dodalo všetky podklady a NPPC im postupne zasiela zmluvy na podpis. Hneď, ako žiadatelia zmluvy podpíšu, NPPC im vyplatí oprávnenú čiastku pomoci tak ako bolo deklarované, najneskôr do konca júla. Ďalších 90 subjektov NPPC požiadalo o doplnenie údajov. Po skompletizovaní a kladnom posúdení žiadostí týchto potravinárskych subjektov, im NPPC zašle zmluvu a peniaze sa k nim dostanú najneskôr do konca septembra.

Agrorezort vyčlenil 8 miliónov EUR na pomoc potravinárskemu sektoru v súvislosti s vojnou na Ukrajine a zvyšujúcimi sa vstupnými nákladmi.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood