Facebook Statistics

Minister Ľ. Jahnátek prijal veľvyslankyňu Brazílskej republiky v SR

14-12-2012

(Bratislava, 14. decembra.2012) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek prijal mimoriadnu splnomocnenú veľvyslankyňu Brazílskej federatívnej republiky na Slovensku Susan Kleebank a ministerskú poradkyňu Adrianu Rodrigues Martins.

Obe strany venovali diskusiu pripravovanej nadchádzajúcej návšteve premiéra SR Roberta Fica v Brazílii.

Zúčastnení sa navzájom informovali o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti pôdohospodárstva. Veľvyslankyňa Brazílie navrhla kooperáciu jej krajiny na výstave Agrokomplex v Nitre. Ďalšou perspektívnou oblasťou je výskum a vývoj v pôdohospodárstve a potravinárstve a v obchode s poľnohospodárskou technikou. Veľvyslankyňa odovzdala ministrovi Ľubomírovi Jahnátkovi verbálnu nótu o výskyte ochorenia hovädzieho dobytka na BSE. V jej krajine, ktorá je exportérom hovädzieho mäsa, zaznamenali len jeden prípad tejto choroby.

Minister Ľubomír Jahnátek hovoril o súčasnom stave nášho poľnohospodárstva, ktoré je po zmenách v trhovom mechanizme po našom vstupe do Európskej únie, schopné zabezpečiť produkciu potravín pre obyvateľstvo len na 46 %. „Tento stav je nevyhovujúci a chceme ho zvrátiť. Pripravujeme strednodobý plán na zásadnú zmenu situácie,“ zdôraznil minister Jahnátek.

Možným priestorom na spoluprácu je spracovateľská oblasť. Zámerom rezortu je vybudovať nové podniky „na zelenej lúke“ na spracovanie poľnohospodárskej produkcie. Tento projekt štát významne finančne podporí a brazílska strana by sa na ňom mohla podieľať vstupom svojho kapitálu.

Ďalšou oblasťou vzájomnej spolupráce by sa mohla stať výroba bioenergie, konkrétne biopalív druhej generácie.

Minister zdôraznil aj možnosti kooperácie so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, ktorá spolupracuje s viacerými krajinami.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood