Facebook Statistics

Minister Ľubomír Jahnátek prijal návrh memoranda o spolupráci a porozumení od mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Irackej republiky v SR Matheel Dhayif Majeed Al-Sabtiho

01-10-2012

(Bratislava - 1.október 2012)  Minister Ľubomír Jahnátek prijal Matheel Dhayif Majeed Al-Sabtiho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Irackej republiky v SR, ktorého privítal na pôde MPRV SR.

„Máme veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou so slovenskými predstaviteľmi, ktorá vychádza aj z histórie našich vzťahov, ktoré sa datujú do doby predchádzajúceho štátu - Československa. Mal som možnosť stretnúť sa aj so slovenskými ľuďmi, ktorí pracovali u nás v Iraku a tí potvrdili ich veľmi dobré vzťahy a skúsenosti z našej krajiny, nakoľko iracký národ je srdečný a otvorený. Irak prešiel zložitým obdobím, keď sa izoloval od sveta, dnes je však už znovu otvorený celému svetu a pripravený na vzájomnú spoluprácu,“ povedal v úvodnom príhovore veľvyslanec Matheel Dhayif Majeed Al-Sabti. „Poľnohospodárstvo a pôdohospodárstvo je pre nás veľmi dôležitý sektor, ktorého lepšie využitie a rozvoj je pre nás prioritou. Chceli by sme využiť skúsenosti a expertov zo Slovenska pri zefektívnení tohto sektora, ktorý ma u nás veľké problémy. Irak má veľmi úrodnú pôdu, kde sa okrem našej najdôležitejšej komodity - datľovej palmy, pestovali aj obilniny. Dôkazom toho je i skutočnosť, že v minulosti mal Irak aj svetovú potravinovú burzu.  Pred dvoma rokmi som odovzdal ministrovi poľnohospodárstva štúdiu, ktorá charakterizuje súčasné problematické oblasti irackého poľnohospodárstva a po vzájomnej komunikácii sme pripravili návrh memoranda o spolupráci a porozumení medzi našimi ministerstvami, ktoré by som vám dnes rád predložil,“ doložil veľvyslanec.

„Memorandum vítame. Dôležitou skutočnosťou na jeho podpísanie je, aby sme našli vzájomné kooperačné linky, na základe ktorých budeme spolupracovať,“ uviedol minister Ľubomír Jahnátek. „Irak nie je pre mňa celkom neznáma krajina, mal som možnosť ho navštíviť. Predložené témy na spoluprácu vidím ako zmysluplné a ako si spomínam na podmienky v Iraku, tak aj vhodné. Slovensko je pripravené priniesť  „know-how“ pre vašich poľnohospodárov, lebo dôležité je, aby si vaši ľudia v budúcnosti sami vedeli realizovať projekty, ktoré vám môžeme poskytnúť. Nie je pre nás prioritou len vyvážať produkty, ale naším cieľom je vzájomne výhodná spolupráca. Viem, že voda je pre vás jedným z najvážnejších problémov a naši odborníci z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy by vedeli riešiť tento závlahovo – pôdny problém komplexne.  Ponúkame spoluprácu v oblasti rozvoja poľnohospodárskej i živočíšnej výroby, konzultácie pri zavádzaní nových technológií v oblasti potravinárskej výroby. Ak by bol záujem, tak vieme poskytnúť odborníkov v oblasti boja a prevencie proti škodlivým organizmom, či pri budovaní fytosanitárnych alebo veterinárnych kapacít. Známou je naša spolupráca s Čínou pri zalesňovaní krajiny. Na Záhorí máme podobné piesčité pôdy ako v Iraku a dokázali sme ich rekultivovať lesným porastom. Ako vidíte, priestor tu je v mnohých oblastiach. Dôležité je však hľadať príčiny nevyhovujúceho stavu sektora ako celku  a na základe dôkladných analýz vytvoriť stratégiou všeobecného rozvoja v danej oblasti. Takto postupujeme aj na Slovensku.“

Následne minister Ľubomír Jahnátek a veľvyslanec Matheel Dhayif Majeed Al-Sabti diskutovali o mnohých ďalších formách spolupráce a príprave podpisu memoranda.

Za irackú stranu sa na rokovaní zúčastnili Mustafa Farhan Taqi Al-Musaway, druhý tajomník
a atašé Hassan Khalid Jasim Al-Shmailawi. Za slovenskú stranu z   odboru zahraničnej koordinácie Juraj Kiesel a Zuzana Čižmárová.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood