Facebook Statistics
Značka Kvality

MPRV SR chce vzťahy medzi obchodnými reťazcami a dodávateľmi upraviť za okrúhlym stolom

29-07-2022

Vzhľadom na informácie, ktorými Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) disponuje, chce zasiahnuť do stabilizácie dodávateľsko – odberateľských vzťahov na domácom trhu s potravinami.

Pre vyjasnenie situácie medzi obchodnými reťazcami a domácimi dodávateľmi potravín pristúpi MPRV SR v najbližších dňoch na bilaterálne rokovania s oboma stranami. Vyústiť by mali ešte v priebehu mesiaca august do okrúhleho stola na pôde MPRV SR.

Jedným z cieľov agrorezortu v tomto volebnom období je aj posilnenie postavenia  domácich potravinárov. Na tento účel MPRV SR alokuje nemalé finančné prostriedky zo zdrojov EÚ, ale aj štátneho rozpočtu SR. „Najmä v súčasnom období, kedy už jasne definujeme potravinovú nesebestačnosť Slovenska, si nemôžeme dovoliť, aby sa výrobcovia našich vlastných potravín vytrácali z pultov obchodov,“ uvádza na vysvetlenie minister Vlčan.

O priebehu rokovaní a ich výsledkoch budeme verejnosť informovať.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood