Facebook Statistics
Značka Kvality

Noví škodcovia ovocných drevín a viniča

03-04-2013

MPRV SR a ŠVPS v Bratislave usporiadali seminár „Noví škodcovia ovocných drevín a viniča“. Cieľom bolo upozorniť odbornú ovocinársku a vinohradnícku verejnosť na možné riziká, ktoré v oblasti zdravia rastlín aktuálne hrozia.

Seminár bol zameraný najmä na prezentovanie informácií o bionómii, spôsoboch prenosu a poškodeniach, ktoré spôsobujú škodlivé organizmy hrčiarka gaštanová (Dryocosmus kuriphilus), fúzače (Anoplophora chinensis a A. glabripennis) a Drosophila suzukii. Predstavené boli aj o možnosti chemickej ochrany proti Drosophila suzukii tak, aby sa odborná verejnosť včas pripravila na potenciálny výskyt tohto škodcu dozrievajúceho ovocia a hrozna a tým eliminovala možné škody na produkcii.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood