Facebook Statistics

Novianska adventná remeselná nedeľa

14-12-2018

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj vás v spolupráci s obcou Nová Ves nad Žitavou pozýva na podujatie „Novianska adventná remeselná nedeľa – vianočné trhy“, ktoré sa uskutoční 16. decembra 2018 od 14.00 do 18.00 hod. v Dome kultúry v Novej Vsi nad Žitavou.

Na vianočných trhoch sa budú prezentovať zruční remeselníci, šikovní ľudoví umelci a priestor budú mať aj producenti tradičných vianočných a regionálnych chuťoviek. V rámci kultúrneho programu budú prebiehať aj ukážky košikárskeho i rezbárskeho umenia, výroby vianočných oblátok, práce so šúpolím, vianočného aranžovania a ľudových zvykov, ktoré sa spájajú s adventným obdobím.

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj vás očakáva pri prezentačnom stolíku, kde bude poskytovať informácie o poslaní Národnej siete rozvoja vidieka SR a o aktuálnych výzvach a možnostiach podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.  

Tešíme sa na príjemné stretnutie s vami v predvianočnej atmosfére!

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood