Facebook Statistics

OZNAM: Ďalšia zmena v Kalendári veľtrhov a výstav 2013

22-04-2013

Týmto dávame do pozornosti ďalšiu zmenu v Kalendári veľtrhov a výstav 2013, ku ktorej došlo na základe žiadosti Slovenského zväzu chovateľov, jedná sa o zmenu termínu Celoštátnej výstavy zvierat, Nitra, ktorá bola pôvodne stanovená v termíne 9. – 10. november 2013.

Nový termín výstavy: 23.- 24. november 2013


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood