Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam pre potencionálnych žiadateľov v rámci Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina

07-12-2005
Oznam pre potencionálnych žiadateľov v rámci Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina

Z dôvodu technických problémov boli dňa 01.12.2005 na webovej stránke MVRR SR dostupné neaktuálne verzie dokumentov k 2. výzve Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina. Prosíme preto potencionálnych žiadateľov, ktorí si dňa 01.12.2005 sťahovali dokumenty k 2. výzve Programu susedstva, aby si opätovne stiahli aktuálne verzie.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood