Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam

14-03-2016

Na hlavnej stránke ministerstva v časti PODPORA EXPORTU bol dňa 14.3.2016 zverejnený Dotazník o skúsenostiach s využívaním proexportných nástrojov spolu so zoznamom opatrení a nástrojov na podporu exportu. Ide o zahájenie ankety Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá je cielená na slovenské firmy za účelom získania spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľov v oblasti podpory exportu. Anketa je výstupom Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020, ktorá bola  predložená ako informatívny materiál na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícii dňa 17. februára 2016. Uzávierka ankety je dňa 10. apríla 2016. Prípadný záujem zapojenia sa podnikateľov z oblasti obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami do ankety oznámte zaslaním vyplneného dotazníka aj na ministerstvo na adresu : [email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)