Facebook Statistics

Oznam

18-04-2016

Na stránke ministerstva v časti Potravinárstvo a obchod - Obchod - Dodávateľsky potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 18.04.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín za obdobie január až marec 2016.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood