Facebook Statistics

Oznámenie

09-09-2009

Dňa 9.9.2009 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov – "Podpora informačných opatrení týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky" – Implementácia informačných opatrení pod rozpočtovou položkou 05 08 06 na rok 2010 (2009/C 215/04).

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood