Facebook Statistics

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa stávajú v spoločnosti čoraz dôležitejšími

09-01-2018

Podpora slovenských potravín, boj s dvojakou kvalitou na celoeurópskej úrovni, lokálne pulty v reťazcoch, Národný potravinový katalóg, systémové opatrenia v lesníctve, rozvoj vidieka a množstvo ďalších tém sme realizovali počas celého roka v prospech slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka.

  • Dvojaká kvalita potravín, ochrana slovenských spotrebiteľov, podpora slovenských výrobcov
  • Naštartovanie eurofondov pre regióny - doprava, škôlky, životné prostredie či školy
  • Ústavný zákon o ochrane pôdy a zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov
  • Priority agrorezortu 2018: zákon o veterinárnej starostlivosti a zelená nafta

„Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo získavajú na Slovensku čoraz významnejšie postavenie. Priority ako ochrana pôdy, bezpečnosť a kvalita potravín či rozvoj vidieka sme dostali do centra pozornosti celej spoločnosti. Naše témy ako dvojaká kvalita potravín a boj za práva spotrebiteľov zarezonovali aj u najvyšších predstaviteľov Európskej únie. Dokázali sme, že hoci je Slovensko malá krajina, jeho hlas počujú už aj veľké európske štáty. Čelili sme potravinovým škandálom, ako kuracina z Brazílie nakazená salmonelou či holandské vajcia obsahujúce fipronil, no podarilo sa nám včas zasiahnuť a chrániť slovenských spotrebiteľov. Krok po kroku sme napĺňali naše ciele, za čo sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom nášho rezortu, ale aj všetkým spotrebiteľom, ktorí v minulom roku siahli na pultoch po slovenských potravinách,“ uviedla vicepremiérka a ministerka Gabriela Matečná. Rezort pôdohospodárstva má pod jej vedením vôbec prvého podpredsedu vlády SR v celej histórii krajiny.

Prioritou agrorezortu roku 2017 bola najmä kvalita a bezpečnosť potravín, najmä v súvislosti so zahraničnými potravinovými škandálmi. V úvodných mesiacoch roka sa rýchlymi opatreniami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR) podarilo ochrániť slovenské komerčné chovy pred nákazou vtáčej chrípky. Na jar Slovensko ako jeden z prvých členských štátov EÚ upozornilo na problém škodlivého brazílskeho mäsa. Veterinárni a potravinoví inšpektori vykonali veľké množstvo kontrol aj počas škandálu s holandskými vajcami obsahujúcimi fipronil. Okrem toho zrealizovali takmer 45 000 kontrol potravín na všetkých úrovniach potravinového reťazca.

Na medzinárodnej úrovni MPRV SR intenzívne presadzovalo tému boja proti dvojakej kvalite, čo zarezonovalo aj u najvyšších predstaviteľov EÚ. Niektorí výrobcovia začali po intenzívnom tlaku upravovať a zjednocovať receptúry svojich produktov.

Mimo pozornosti agrorezortu neostalo ani lesníctvo, v ktorom spustil systémové zmeny. Pripravil sme vyhlášku na podporu mimoprodukčných funkcií lesov a podporil tak tých, ktorí pozerajú predovšetkým na spoločenské funkcie lesov, a nie na zisk. Menila sa aj obchodná politika v štátnom podniku LESY SR, aby sa viac dreva dostalo k domácim spracovateľom a pridaná hodnota ostávala v krajine.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zásadným spôsobom naštartovalo čerpanie eurofondov na regionálny rozvoj, čím podporilo vznik tisícok nových miest v škôlkach, lepšie technické vybavenie v školách, zeleň v mestách, verejnú dopravu či budovanie cyklotrás. Vyhlásených bolo doposiaľ 20 výziev za takmer miliardu eur. Podporením miestnych akčných skupín sumou bezmála 150 miliónmi eur podporí rezort vytvorenie stoviek nových pracovných miest v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. Z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa pod aktuálnym vedením rezortu stala transparentná inštitúcia, ktorá vôbec po prvýkrát v histórii vyplatila poľnohospodárom preddavky.

„V parlamente boli schválené dva prelomové poľnohospodárske zákony. Ústavný zákon zadefinoval pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. Druhou významnou legislatívnou úpravou je novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorá obmedzí špekulantov a podporí malých a mladých farmárov,“ uviedol Tibor Bernaťák, predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) v Národnej rade SR.

Prioritou na rok 2018 v legislatívnej oblasti je zákon o veterinárnej starostlivosti, vďaka čomu sa Slovensko v ochrane zvierat zaradí medzi kultúrne krajiny a zviera už nebude vec. Druhou prioritou na tento rok je spustenie projektu zelenej nafty, teda systémovej podpory pre poľnohospodárov prostredníctvom daňových úľav.

„Náš vidiek je jedinečný a máme byť na čo hrdí. V meste medzi betónom a asfaltom by ste márne hľadali polia, na ktorých by sa urodia plodiny, či lúky, na ktorých sa pasú zvieratá. Práca poľnohospodárov si vyžaduje množstvo vedomostí a driny. Pretože kvalitné potraviny sa nedajú ani naprogramovať na počítači ani vytlačiť na tlačiarni. Zodpovedne sa venovať poľnohospodárstvu nemožno bez poriadnej dávky osobného zanietenia, entuziazmu a obetovania voľného času. Najmä preto, že ovplyvňuje nielen zdravie ľudí, ale aj vzhľad našej krásnej krajiny. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorým na slovenskom poľnohospodárstve záleží a pracujú v tomto sektore,“ dodala vicepremiérka a ministerka Gabriela Matečná.

Zhrnutie aktivít, a čo všetko sa podarilo presadiť vo vláde a v parlamente, si prečítajte tu:http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=400

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood