Facebook Statistics
Značka Kvality

Prezentácie Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

19-05-2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 pripravilo informačné dni konané v Trenčíne, Trnave, Prešove, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Bratislave a v Nitre. Na týchto informačných dňoch predstavil IROP minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pán Ľubomír Jahnátek spolu s generálnym riaditeľom Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja pánom Viktorom Veselovským a s generálnym riaditeľom Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb pánom Martinom Barbaričom. Tu uverejňujeme fotografie z jednotlivých informačných dní spolu s jednotlivými prezentáciami.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood