Facebook Statistics
Značka Kvality

Pri nákupe potravín zohráva najdôležitejšiu úlohu kvalita

09-05-2018

Kvalita a pôvod zo Slovenska, to sú dva najdôležitejšie faktory, podľa čoho sa spotrebitelia rozhodujú pri nákupe potravín. Vyplýva to z nášho reprezentatívneho celoslovenského prieskumu. Slováci a Slovenky chodia nakupovať najčastejšie do hypermarketov, stúpa však záujem o malé predajne a trhoviská. Ako zdroj informácií o výrobku slúži pre spotrebiteľov najmä obal.

  • Pri nákupe potravín je pre spotrebiteľov najdôležitejšia kvalita a pôvod zo Slovenska
  • Až 80% ľudí nakupuje v hypermarketoch, v malých predajniach blízko domu viac ako polovica
  • Spotrebitelia získavajú informácie o potravinách v drvivej väčšine z obalu

„Nákupné zvyklosti našich spotrebiteľov sa menia. Kým v minulosti bola najdôležitejšia cena, dnes zohráva najväčšiu úlohu kvalita a pôvod zo Slovenska,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Agrorezort sa v reprezentatívnom celoslovenskom prieskume pýtal spotrebiteľov, čo je nich pri nákupe potravín dôležité. Prvú priečku obsadila kvalita, ktorú uviedlo vo svojich odpovediach 55,2% respondentov, čo je oproti minulému roku nárast o 4,5%. Nasledoval pôvod potravín zo Slovenska (44,3%) a cena (40,5%). Približne pätinu spotrebiteľov zaujíma, či je potravina zdravá (20,7%).

„Čoraz viac spotrebiteľov si uvedomuje, že kvalita potravín súvisí aj so zdravím človeka. Jednoducho povedané, sme tým, čo jeme. Pozitívne je tiež, že Slováci a Slovenky pri nákupe čoraz viac vyhľadávajú domáce potraviny. Sú určite čerstvejšie ako výrobky, ktoré precestovali pol sveta. Nehovoriac o tom, že tým podporujeme lokálnu ekonomiku. Cena výrobku je pre spotrebiteľov stále dôležitým faktorom najmä pri nízkopríjmových skupinách obyvateľstva, ale jej význam postupne klesá s narastajúcou kúpyschopnosťou obyvateľov. Aj keď mnoho ľudí kupuje potraviny v akciách, treba si uvedomiť, že nie všetko, čo je lacné, je aj kvalitné,“ vysvetlila ministerka Gabriela Matečná.

Agrorezort sa pýtal spotrebiteľov, kde zvyčajne nakupujú potraviny. Na prvom mieste sa umiestnili hypermarkety, ktoré uviedlo až 80% respondentov. Na druhom mieste skončili malé predajne v okolí bydliska alebo práce (51,3%). Priamo od výrobcu alebo pestovateľa nakupuje 11,1% a na trhovisku 10,2% ľudí.

O zložení, pôvode, prípadne obsahu výživových látok získavajú spotrebitelia informácie najmä z obalu (64,7%). Nasleduje internet (25,2%), noviny a časopisy (23,1%) a tiež rozhlas a televízia (16,8%). Naopak, len veľmi málo ľudí konzultuje zloženie potravín s lekárom (3,9%). Slováci a Slovenky pri získavaní informácií o potravinách príliš nedôverujú ani sociálnym sieťam (4,4%).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood