Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovenskej republike záleží na ochrane vôd a oceánov

13-12-2022

V priestoroch Technického centra České akademie věd sa 7.12.2022 uskutočnila medzinárodná konferencia organizovaná iniciatívou BIOEAST pod záštitou Ministerstva zemědělství České republiky. Podnetom k uskutočneniu konferencie bola príprava druhého Dunajského majáku, ktorý spadá pod Misiu EÚ: Ochrana našich oceánov a vôd do roku 2030.

Za hlavný bod programu konferencie možno považovať high-level panelovú diskusiu o potrebách dunajského regiónu. Víziu Slovenskej republiky v rámci tejto problematiky predniesol štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč: „Pri ochrane vnútrozemských vôd je obzvlášť dôležité uvedomiť si kauzálnu súvislosť vo vzťahu medzi pôdou a vodou a zároveň sa sústrediť na kvalitné nastavenie manažmentu pôdy, čo bude mať pozitívny dopad na stav vody v krajine.“

V rámci panelovej diskusie si štátny tajomník Kováč vypočul názory od rezortných kolegov z Česka, Maďarska ako aj od zástupcu Európskej komisie. V ďalšej časti diskusie upriamil pozornosť na dôležitosť vzájomnej koordinácie a spolupráce naprieč krajinami povodia rieky Dunaj. Okrem toho vyjadril záujem pridať sa k iniciatíve pripravovaného dunajského majáku. „Slovenská republika je pripravená zapojiť sa do projektu dunajského majáku. Dunaj je jednou z najdôležitejších európskych riek. Je v záujme nás všetkých, aby sme ho chránili aj pre ďalšie generácie. Sme pripravení poskytnúť naše expertné kapacity v rámci tohto projektu a zároveň uvítame možnosť učiť sa od expertov našich partnerov z dunajského regiónu“, dodal štátny tajomník Kováč.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood