Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o riešení systému Európskych lesníckych účtov v roku 2019

28-01-2020

Cieľom tejto správy je informovať o dosiahnutých výsledkoch lesného hospodárstva za roky 2005 až 2018. Dosiahnuté výsledky sa každoročne poskytujú Štatistickému úradu Slovenskej republiky pre zostavovanie Národných účtov za Slovenskú republiku a zasielajú sa do Eurostatu. Správa bola vypracovaná podľa metodiky Eurostatu - Európske účty pre lesy (European Forest Accounts - EFA).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)