Facebook Statistics

Taliansky veľvyslanec a predstavitelia UniCredit Group u štátneho tajomníka

06-12-2012

(Bratislava, 6. decembra 2012) - Štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v SR Roberta Martiniho a predstaviteľov UniCredit Group - riaditeľa divízie krajín Východnej Európy Gianniho Papu, predsedu predstavenstva UniCredit Bank ČR Jiřího Kunerta, riaditeľku odboru zahraničných vzťahov UniCredit Bank Milano Serenu Massimiovú a  člena predstavenstva UniCredit Bank Miroslava Štrokendla. Hostia predstavili  plán na ďalší rozvoj banky v súvislosti s možným zlúčením slovenskej a českej divízie UniCredit Bank.

Štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam vyzdvihol veľmi dobré vzťahy medzi Slovenskom a Talianskom v oblasti poľnohospodárstva a vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi komoditami. „Mal som možnosť navštíviť Sicíliu pred niekoľkými mesiacmi a odchádzal som odtiaľ s tými najlepšími pocitmi,“ zdôraznil Štefan Adam.  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si veľmi váži pôsobenie UniCredit Banky na Slovensku a najmä v sektore poľnohospodárstva. „Je neopomenuteľnou súčasťou financovania tohto sektora a vzťahy medzi ministerstvom a spoločnosťou UniCredit sú vynikajúce, sme za kontinuitu vzťahov a ich ďalší rozvoj,“ zdôraznil štátny tajomník.

Veľvyslanec Talianskej republiky Roberto Martini tiež označil vzťahy medzi Slovenskom a Talianskom za výborné, o čom svedčí aj účasť talianskych firiem na výstave Agrokomplex v Nitre. Dobré je, že tieto vzťahy majú aj kvalitatívny štandard a úroveň výrobkov z oboch krajín zodpovedá normám EÚ.

Riaditeľ divízie krajín Východnej Európy Gianni Papa zdôraznil, že banka má v oblasti poľnohospodárstva veľmi dobré výsledky. Chcú byť stále viac prítomní na slovenskom trhu a spolupracovať so slovenskými  firmami, ktoré pôsobia nielen v poľnohospodárstve, ale sú zamerané aj na export. Fúziu UniCredit Bank na Slovensku a v Českej republike pripravujú v snahe posilniť jej postavenie na trhu. Budú môcť rozšíriť služby pre slovenských klientov. „Chcem uistiť vládu SR a MPRV SR, ako akcionára banky, že fúzia bude veľkým prínosom pre hospodárstvo Slovenskej republiky, zlepší sa cezhraničná spolupráca, príde sem viac talianskych  a iných zahraničných investícií. Naša činnosť sa ide rozširovať, nechceme platiť menej daní, naopak, chceme aktívne rozvíjať našu činnosť na Slovensku, veľa investovať napríklad do bankových technológií.“ Budeme radi, keď ministerstvo zostane akcionárom banky  - zdôraznil Gianni Papa.

Štefan Adam vyzdvihol, že MPRV SR má záujem veľmi úzko spolupracovať s UniCredit Bankou, fúziu vníma ako snahu o posilnenie banky. Ministerstvo chce, aby poskytovala úvery našim pôdohospodárom, aby aktívne vstupovala do sektoru pôdohospodárstva. „Pretože stav slovenského poľnohospodárstva nie je veľmi dobrý, ministerstvo chystá niekoľko systémových opatrení na jeho posilnenie a znovu oživenie. Sú to kroky v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, aj spracovania potravín. Financovanie UniCredit Banky pri tom môže veľmi významne pomôcť,“ povedal na záver štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood