Facebook Statistics

Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia – odvolanie proti rozhodnutiu OÚ Košice, OOP, č. OU-KE-OOP4-2021/042109/SZC zo dňa 18.11.2021

06-04-2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)