Facebook Statistics

Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia – odvolanie PZ Vydra Vydraň Palota a iní

25-03-2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)