Facebook Statistics
Značka Kvality

Upozornenie k predkladaniu spoločných projektov v rámci výzvy HUSKUA/05/02 pre Program susedstva Maďarsko – Slovensko - Ukrajina

18-01-2006
MVRR SR ako národný orgán pre Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina upozorňuje potenciálnych žiadateľov, že z dôvodu meškajúceho rozhodnutia Delegácie EK v Kyjeve nie je možné v rámci výzvy HUSKUA/05/02 pre Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina predkladať spoločné projekty s Ukrajinou, nakoľko z Ukrajinskej strany nie je zabezpečené ich financovanie. Z uvedeného dôvodu sa ukrajinské organizácie môžu ako partneri zúčastňovať len na samostatných, komplementárnych a zrkadlových projektoch (ktoré sa odvolávajú na projekt realizovaný v minulosti). Spolupráca s Maďarskom týmto nie je dotknutá a na tejto hraničnej relácii sa môžu projekty naďalej podávať v zmysle podmienok definovaných vo výzve HUSKUA/05/02.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood