Facebook Statistics
Značka Kvality

Vedenie agrorezortu diskutovalo s poľnohospodármi v regióne Novohrad

24-07-2020
  • Ján Mičovský a Martin Fecko na pracovnom výjazde v okrese Lučenec
  • Hodnotenie činnosti Regionálnej rozvojovej agentúry v oblasti poľnohospodárstva
  • Región Novohrad má veľký potenciál pre potravinárstvo

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Ján Mičovský spolu so štátnym tajomníkom Martinom Feckom navštívili v piatok okres Lučenec. Predpoludním sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami poľnohospodárov z tohto regiónu na radnici mesta Lučenec, popoludní sa konala diskusia na družstve v Boľkovciach.

Novohrad patrí na Slovensku medzi regióny s veľmi dobrými podmienkami na poľnohospodárstvo. O tom, ako sa tamojším poľnohospodárom darilo realizovať za posledné roky viaceré projekty na podporu lokálnych farmárov a potravinárov sa presvedčili v piatok na pracovnom výjazde minister Ján Mičovský a štátny tajomník Martin Fecko.

Po privítaní primátorkou mesta Lučenec Alexandrou Pivkovou diskutoval štátny tajomník Martin Fecko v priestoroch radnice s poľnohospodármi, zástupcami Regionálnej rozvojovej agentúry v oblasti poľnohospodárstva aj Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Lučenec. Predmetom diskusie boli prezentácie viacerých konkrétnych príkladov z praxe v poľnohospodárstve i návrhy rozvoja poľnohospodárstva do ďalších rokov v tomto regióne.

 „Silnými stránkami tohto okresu sú bohaté skúsenosti najmä v ovocinárstve a zeleninárstve. Vidím tu obrovské príležitosti na pestovanie špeciálnych plodín, na obnovu zeleninárstva, ale aj vznik fariem. Tento región má ideálne podmienky na to, aby sa nám to podarilo. Počuli sme tu viacero kvalitných príkladov z praxe a tie môžu byť silnou motiváciou pre ďalších, ako aj začínajúcich poľnohospodárov,“ uviedol Martin Fecko, ktorý zároveň zdôraznil, že nevyhnutné je v tejto oblasti naštartovať aj pozemkové reformy, ktoré patria medzi priority agrorezortu.

Okrem štátneho tajomníka sa stretnutia zúčastnili generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR Emil Pícha, riaditeľ odboru živočíšnej výroby Peter Juhász a poverený generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR Peter Bognár.

„V novom programovacom období by malo byť naším cieľom podporovať prvovýrobcov. Intervenčná stratégia sa bude nastavovať tak, aby sa tento sektor oživil. Zároveň je nevyhnutné spájanie poľnohospodárov s potravinármi. Dobrá spolupráca je základom úspechu,“ uviedol Bognár.

Druhá časť diskusie sa uskutočnila popoludní na družstve v Boľkovciach, na ktorej sa zúčastnil minister Ján Mičovský. „Je nevyhnutné zlepšovať našu potravinovú sebestačnosť, aby sa podiel domácich výrobkov na pultoch našich obchodov zvyšoval. Denne k nám prúdi okolo 800 kamiónov s potravinami. Máme kvalitnú pôdu, vieme dochovať a dopestovať prvotriedne suroviny a tie by mali ostávať u nás, aby sme ich vedeli spracovávať a vyrábať z nich kvalitné slovenské potraviny,“ povedal prítomným poľnohospodárom Mičovský.

Región Novohrad má svoj neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou i storočnými tradíciami. Aj preto tu v roku 2018 zaviedli systém označovania produktov značkou „Regionálny produkt NOVOHRAD“. Aktuálne zastrešuje certifikovaných 28 potravinových a 37 remeselných produktov celkom od 55 výrobcov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood