Facebook Statistics
Značka Kvality

Veľvyslanec Rakúska v SR: Žijeme v zaujímavom období

23-11-2015

Minútou ticha si uctili obete teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015 účastníci medzinárodnej konferencie v hoteli Bratislava.

Záverečnú konferenciu pripravil Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce Rakúska republika – Slovenská republika 2007 – 2013 v hlavnom meste Slovenska na konci novembra, kde sa hodnotili výsledky, aké program priniesol obom štátom za uplynulých sedem rokov.

Pán Martin Pospischill z Viedne slávnostne odovzdal štafetu s vlajkami oboch republík riaditeľovi odboru Programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pánovi Milanovi Gálovi.

Slovensko sa totiž v novom programovacom období 2014 – 2020 stalo Riadiacim orgánom nového Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 2014 – 2020.

Pán Pospischill zhodnotil cezhraničnú spoluprácu takmer za dvadsať rokov medzi obomi susednými štátmi slovami: „Na začiatku neboli samozrejmé veci, aké vnímame dnes, ale bolo množstvo problémov, ktoré sme spoločne prekonali. Dynamika tohto regiónu je dnes zárukou, že budeme pre Slovenskú republiku aj naďalej dobrými partnermi a našich slovenských kolegov z programu budeme v ich práci Riadiaceho  orgánu podporovať, čo vám teraz sľubujem.“

Rovnako prítomný veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku J. E. pán Helfried Carl vyzdvihol dosiahnuté úspechy o. i. aj slovami: „Vďaka blízkosti hlavných miest Bratislavy a Viedne, ale najmä vďaka kultúrnej blízkosti oboch našich národov sme príkladom už nielen pre štáty a ich zástupcov v Bruseli, ale najmä ako prihraničný región, v ktorom sa zlepšila kvalita života tu žijúcich občanov.“

Ako pán veľvyslanec Carl zdôraznil, „žijeme v zaujímavej dobe napriek hospodárskej, migračnej a dnes už aj bezpečnostnej krízy panujúcej v Európe.“ Hlavným zmyslom pomoci z európskych fondov vidí rakúsky diplomat „v zahojení rán z minulosti,“ keď v roku 1914 bolo len na rieke Morave viac mostov medzi Rakúskom a Slovenskom, než ich tu stojí dnes: „Na konci každého programovacieho obdobia musí byť preto Európa silnejšia nielen v Bruseli, ale zlepšenie kvality života musia pocítiť konkrétni prijímatelia, občania, ktorí tu žijú,“ zdôraznil veľvyslanec v závere svojho vystúpenia.

Vyše dvesto prítomných účastníkov konferencie pomocou videopríhovoru oslovila aj riaditeľka z direktoriátu Európskej komisie DG Regio D pani Lena Andersson Pench, ktorá zdôraznila: „Ak majú ľudia dobrého suseda, dobrá je aj celá spoločnosť.“

„V prihraničnom regióne rieky Moravy žije takmer päť miliónov ľudí,“ keď okrem občanov Slovenska a Rakúska sa tu stretáva táto oblasť aj s prihraničným regiónom Českej republiky ako pripomenul z magistrátu mesta Viedeň pán Martin Hutter. V slovensko – rakúskom programe pritom ide o občanov žijúcich vo Viedni, v Dolnom Rakúsku a v Burgenlande; na Slovensku ide o ľudí z Bratislavského VÚC a z Trnavského samosprávneho kraja.

Pán Hutter pokračoval pripomenutím dôležitých míľnikov za sedem rokov, kedy sa vzdialenosť z najvýchodnejšieho vrchu Álp ťahajúcich sa od Francúzska stojacieho v mestečku Hainburg s názvom Braunsberg skrátila k najzápadnejšiemu vrchu Karpát ťahajúcich sa od Srbska po Bratislavu s menom Devínska Kobyla pre bicyklistov o štyri kilometre.

V roku 2007 sa na Braunsberg dostali cyklisti z Devínskej Kobyly po prejdení 64 kilometrov, dnes je to 16 kilometrov vďaka vybudovaniu množstva nových cyklotrás.

Viacerí rakúski účastníci hovorili najmä o úspešnom projekte Cyklomostu Slobody v Devínskej Novej Vsi, ktorý patrí k najväčšej pýche celého uplynulého obdobia.

Faktom však je, že tieto dva vrchy – najvýchodnejší patriaci do Álp Braunsberg a najzápadnejší patriaci do Karpát sú vzdušnou čiarou vzdialené iba päť kilometrov a oddeľuje ich rieka Dunaj.

Celkovo za sedem rokov bolo podporených 90 cezhraničných projektov a z nich niektorých prijímateľov vyspovedal pán Hutter zábavnou formou priamo na konferencii.

Rovnako prítomní účastníci mohli vyplniť slovensko – rakúsky kvíz a vhodiť ho do losovacej škatule na recepcii hotela. Jeden z účastníkov bol vylosovaný a získal na záver konferencie dva lístky na dopravu loďou z Bratislavy do Viedne Twin City Liner, ktorá premáva tiež vďaka skončenému programu.

Pán Gál za nový Riadiaci orgán sídliaci už na Slovensku zhodnotil spoluprácu v čerpaní európskych zdrojov v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska za posledných štrnásť rokov aj týmito slovami: „Za ten čas sa menili jednotlivé podmienky ako výška financovania, či jeho zdroje, ale zároveň sa prehlbovala dôvera a upevňovala sa spolupráca, čo sú dobré základy pre ďalšie obdobie.“

Pán Pospischill za zaniknutý Riadiaci orgán v Rakúsku poďakoval za dobrú spoluprácu aj prítomnému riaditeľovi kancelárie generálneho riaditeľa Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pánovi Emilovi Píchovi, s ktorým spolu diskutovali o ďalších nových možnostiach rozvoja cezhraničných regiónov.

Zo slovenského ministerstva pôdohospodárstva nový program na roky 2014 – 2020 predstavila pani Veronika Čelárová.

Prítomných oboznámila aj s najdôležitejšími otázkami pri príprave nových projektov.

Na nich je vyčlenených cez 75 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Táto téma bola aj ďalšou dôležitou časťou konferencie, kde zúčastnení diskutovali o konkrétnych podmienkach čerpania.

 

Kontakty:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel: 00421 2 59 26 61 11
fax: 00421 2 59 26 64 35
www.mpsr.sk

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Račianska 135/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
http://www.sk-at.eu/

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood