Facebook Statistics
Značka Kvality

Vianočné trhy v obci Cífer

13-12-2018

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás v  spolupráci s obcou Cífer pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 15.decembra 2018 od 13.00 do 20.00 v obci Cífer.

Vianočné trhy sú významné regionálne podujatie, kde sa zúčastnia výrobcovia, vystavovatelia a predajcovia tradičných domácich produktov. Môžete sa občerstviť vianočnými špecialitami ako farská baranina, trdelník, lokše, koláče, med, punč, perníky...nakúpiť na remeselných trhoch vianočné dekorácie, ozdôbky, zásterky, ceduľky, drevené výrobky, košíky, bylinné mastičky, pletené výrobky, maľované šatky, maľovaný porcelán, keramiku.

Deti sa môžu tešiť na tvorivé dielne a dospelí na bohatý kultúrny program.

Počas priebehu podujatia budú k dispozícii zástupcovia Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) SR pre Trnavský kraj v osobitnom stánku, ktorí budú poskytovať informácie nielen o činnosti a úlohách NSRV, ale aj o možnostiach dotácií z PRV SR 2014-2020 a z európskych investičných štrukturálnych fondov.

Viac sa dozviete v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood