Facebook Statistics
Značka Kvality

Výnimka zo zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu a určenie iného spôsobu lovu

08-01-2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v záujme zníženia početných stavov raticovej zveri a predchádzania vzniku škôd spôsobovaných zverou v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve, podľa § 72 písm. p) a q) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povoľuje výnimku z niektorých zakázaných a nesprávnych spôsobov lovu a zároveň určuje iný spôsob lovu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood