Facebook Statistics
Značka Kvality

Výrobky Značky kvality SK na medzinárodnom veľtrhu SALIMA 2012

15-03-2012

V dňoch 28.-2.3.2012 sa v Českej republike v Brne uskutočnil v poradí už 28. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu SALIMA. ktorý má už takmer štyridsať ročnú tradíciu. Veľtrh sa svojim charakterom zaraďuje medzi najvýznamnejšie veľtrhy zamerané na potraviny a potravinársku technológiu v strednej Európe.

Veľtrhu sa tradične zúčastnila aj Slovenská republika prostredníctvom národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde bol prezentovaný Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK.

V národnom stánku sa prezentovala spoločnosť PEREG, s.r.o. - výrobca ovocných vín.
Samostatné zastúpenie na veľtrhu mali spoločnosti, ktoré sú držiteľmi Značky kvality SK na med a medovinu:
Včelco, s .r. o.
Apimed, s.r.o.
V rámci národných expozícií sa oficiálne okrem Slovenskej republiky predstavilo aj desať krajín, a to Brazília, Chorvátsko, Taliansko, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Veľká Británia.

Slovenské tradičné výrobky dostali osobitný priestor v národnom stánku, výrobky ocenené Značkou kvality SK boli vystavené vo vitrínach a niektoré výrobky so značkou, na ktorých si mohli návštevníci pochutnať pripravili na degustácie títo výrobcovia:
DRU, a.s.- slané tyčinky
Senická mliekareň, a. s. - syry Havran
OLD Herold, s.r.o. – liehoviny a destiláty
IMPERATOR, s.r.o. – liehoviny a destiláty
Bušlák OIL, s.r.o. – slnečnicové oleje
VAMEX, a.s. – chlieb a pečivo

Návštevníci veľtrhu ocenili vynikajúcu chuť a kvalitu slovenských výrobkov so značkou, čo prispelo k tomu, aby sa výrobky nášho potravinárskeho priemyslu znovu dostali do povedomia celého sveta.

Pochváliť sa môžeme aj ZLATOU SALIMOU, ktorú získal výrobok ocenený Značkou kvality SK – Včelovina, od spoločnosti Včelco , s.r.o. Trnava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood