Facebook Statistics
Značka Kvality

Vývoj priemerných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ podľa klasifikácie COICOP za január až apríl 2016

20-05-2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)