Facebook Statistics

Vývoj priemerných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ podľa klasifikácie COICOP za január až marec 2016

18-04-2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)