Facebook Statistics
Značka Kvality

Vývoj priemerných indexov HICP potravín celkom podľa klasifikácie COICOP v krajinách EÚ 28 za január až október 2016

22-11-2016

Pravidelná mesačná informácia o vývoji harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín výrobkov v krajinách EÚ za mesiac október 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)