Facebook Statistics

Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľský cien (HICP) vybraných skupín potravín podľa klasifikácie COICOP v januári až novembri 2016

09-01-2017

Na stránke ministerstva v časti  Potravinárstvo a obchod/obchod/dodávateľský potravinový reťazec/dokumenty/Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 9.1.2017  zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín výrobkov v krajinách EÚ za mesiac november 2016


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood