Facebook Statistics

Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín potravín v EU 28 za január až december 2015

26-01-2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)