Facebook Statistics

VÝVOJ PRIEMERNÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN VYBRATÝCH POTRAVÍN NA SLOVENSKU - október 2016

15-11-2016

Na stránke ministerstva v časti  Potravinárstvo a obchod / obchod / dodávateľský potravinový reťazec / dokumenty / „Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku“ bola dňa 15.11.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných potrebiteľských cien vybraných druhov potravín za január až október 2016.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood