Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nové plemeno ovce zlepší schopnosť konkurencie Slovenska v produkcii ovčieho mlieka

29-05-2017
  • Nové národné plemeno – Slovenská dojná ovca
  • Počet oviec na Slovensku stagnuje
  • Medziročný nárast produkcie ovčieho mlieka na Slovensku

„Počet oviec na Slovensku stagnuje, no produkcia ovčieho mlieka stúpa. Práve nové plemeno Slovenská dojná ovca má zvýšiť nielen produkciu mlieka, ale aj konkurencieschopnosť našich chovateľov oviec,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná počas slávnostného uvedenia plemena.

Na Slovensku je aktuálne 381 000 oviec. Produkcia ovčieho mlieka medziročne stúpla z 11 000 na 12 000 ton v roku 2016. Proces šľachtenia Slovenskej dojnej ovce trval 25 rokov. Vznikla prioritne krížením pôvodných plemien – cigája a zošľachtená valaška (v menšom množstve aj merínske ovce) so špecializovanými dojnými plemenami – lacaune a východofrízska ovca. Ide o špecializované dojné plemeno so zameraním na zvýšenie produkcie a kvality mlieka a využívaním strojov pri dojení. V registri plemennej knihy je aktuálne evidovaných takmer 5 000 kusov oviec tohto plemena.

„Slovenské ovčie mlieko je mimoriadne kvalitné.  Chcem pochváliť snahu všetkých tých, ktorí sa do procesu nového národného plemena zapojili a zotrvali v ňom doteraz. Slovenských ovčiarov považujem za jedných z najaktívnejších slovenských poľnohospodárov. Chcem preto apelovať aj na spotrebiteľov. Pýtajte si v obchodoch pravú „slovenskú bryndzu“, ktorá je  chránená zemepisným označením pôvodu a je v nej garancia slovenského mlieka,“ dodala G. Matečná.

MPRV SR poskytuje podpory chovateľom oviec prostredníctvom priamych platieb – platba na chov bahníc, jariek a kôz – sadzba v roku 2016: 17,01 € na kus. Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky (kategória ovce a kozy) – sadzba v roku 2016: 63,70 € na dobytčiu jednotku. V rámci Programu rozvoja vidieka si po novom môžu o podporu o 200 € na dobytčiu jednotku požiadať aj chovatelia slovenských plemien oviec cigája a zošľachtená valaška v rámci kategórie ohrozených druhov zvierat.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood