Facebook Statistics
Značka Kvality

Záverečná správa z hodnotenia procesov

18-11-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „Operačný program“) zverejňuje Záverečnú správu z hodnotenia procesov zameranú na spôsob implementácie Operačného programu a najmä na spôsoby, ako zlepšiť jeho implementáciu.

Správa z interného hodnotenia OP RH

29-03-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje správu z vypracovaného interného hodnotenia plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca.