Facebook Statistics
Značka Kvality

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Katarína Mihaľová, Mgr.
generálna riaditeľka
Telefón: 59266-540

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-541

610 Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Monika Csonková, Mgr. PhD.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-539

613 Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Dávid Čisovský, Ing.
Telefón: 59266-519

Patrik Dančo, Ing.
Telefón: 59266-585

Petra Hanulíková, Mgr.
Telefón: 59266-314

František Kirschner, Ing.
Telefón: 59266-504

Milan Sejna, JUDr.
Telefón: 59266-441

Jarmila Trenčanská, RNDr.
Telefón: 59266-507

Andrea Tvrdá, Ing.
Telefón: 59266-508

Ladislav Varga, Mgr.
Telefón: 59266-517

614 Oddelenie CLLD

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Telefón: 58317-192, 59266-513

Viliam Bružeňák, Ing.
Telefón: 59266-589

Stanislav Doktor, Ing.
Telefón: 59266-527

Richard Chomo, Ing.
Telefón: 59266-538

620 Odbor neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-434

Štefan Bruchter, Ing.
Telefón: 59266-444

Lýdia Frešová, Mgr.
Telefón: 329

Zuzana Gergeľová, Ing.
Telefón: 59266-432

Ján Haluška, Ing.
Telefón: 59266-430

Juraj Híveš, Ing.
Telefón: 59266-288

Ondrej Söke, Ing.
Telefón: 59266-431

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

Marek Milec, Mgr.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-236

Martin Beličák, Ing.
Telefón: 59266-201

Adriana Blašková, Ing.
Telefón: 269

Martin Jasenský, Mgr.
Telefón: 59266-273

Jozef Jenčík, JUDr. Mgr. PhD.
Telefón: 59266-264

Marek Krošlák, Ing.
Telefón: 59266-203

Katarína Matrková, JUDr.
Telefón: 59266-230

Miloš Turiak, Mgr.
Telefón: 59266-335

Milan Vavrinský, Mgr.
Telefón: 59266-202

650 Odbor koordinácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Iveta Kováčová
sekretárka
Telefón: 59266-279

Martin Majerech, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-278

651 Oddelenie metodiky a koordinácie Strategiského plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo

Vladimír Mitrik, PhDr. Ing. PhD.
Telefón: 59266-399

Adam Smolík, Mgr.
Telefón: 59266-283

Michaela Števčeková, Ing.
Telefón: 59266-287

652 Oddelenie posudzovania a implementácie projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Karol Gulčík, Ing.
vedúci oddelenia
Telefón: 59266-299

Ľuboš Bobák, Mgr.
Telefón: 59266-282

Zuzana Fábriová, Ing.
Telefón: 59266-263

Vladimíra Hnatová, Ing.
Telefón: 59266-274

Silvia Kazíková, Mgr.
Telefón: 59266-262

Michal Opálka, Mgr.
Telefón: 59266-475

Veronika Vrablanská, Mgr.
Telefón: 59266-261