Facebook Statistics
Slovenské výrobky v Ženeve

14-12-2010
Foto: Slovenské výrobky v ŽeneveDňa 9.12.2010 sa v priestoroch Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve uskutočnil v poradí už 10. ročník prezentačnej a degustačnej akcie Brewing the Difference – Poznávanie rozdielov.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood