Facebook Statistics
Značka Kvality

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Martina Kovačičová
asistentka
Telefón: 59266-566

Denisa Petrakovičová, Ing.
pov. vykonávaním funkcie gen. riaditeľky
Telefón: 59266-558

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

David Belás, Ing.
Telefón: 59266-556

Gabriela Dringušová, Mgr.
Telefón: 59266-555

Ľubica Hózová, Ing.
Telefón: 59266-564

Zuzana Kotrčová, Ing.
Telefón: 59266-562

Kristína Lépesová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-568

820 Odbor potravinárstva

Denisa Petrakovičová, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-558

Michal Moravčík, Ing. MBA
Telefón: 59266-565

Eva Mrugová, Ing.
Telefón: 59266-578

Simona Sirotňáková, Ing.
Telefón: 59266-543

830 Odbor obchodu

Bianka Kuštárová, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-373

Zuzana Benčúriková, Ing.
Telefón: 59266-291

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Telefón: 59266-297

Milan Pakši, Ing.
Telefón: 59266-339

Pavol Paracka, Ing.
Telefón: 59266-572