Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Jaroslav Remža, Ing., PhD.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-567

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Katarína Kromerová, MUDr.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Miestnosť: 715/C,7.p.
Telefón: 59266-555

Milo Bystrický, Ing. Mgr.
Miestnosť: 709/C,7.p.
Telefón: 59266-559

Ľubica Hózová, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Katarína Janeková, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-568

Zuzana Kotrčová, Ing.
Miestnosť: 708/C,7.p
Telefón: 59266-562

Michal Kunštek, Ing.
Miestnosť: 731/C, 7.p.
Telefón: 59266-570

Lucia Milec, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-579

Zuzana Ševčíková, RNDr. PhD.
Miestnosť: 725/C,7.p.
Telefón: 59266-545

840 Odbor potravinárskeho priemyslu, obchodu a kvality potravín

Denisa Petrakovičová, Ing.
pov. vyk. funkcie riaditeľky odboru
Miestnosť: 716/C,7.p.
Telefón: 59266-558

Ľubica Lacová
asistentka
Miestnosť: 712,7.p.
Telefón: 59266-556

Zuzana Čižmárová, Ing.
Miestnosť: 722/C,7.p.
Telefón: 59266-291

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Miestnosť: 718/C,7.p.
Telefón: 59266-297

Bianka Kuštárová, Ing.
Miestnosť: 719/C,7.p.
Telefón: 59266-373

Michal Moravčík, Ing. MBA
Miestnosť: 711/C,7.p.
Telefón: 59266-565

Eva Mrugová, Ing.
Miestnosť: 710/C, 7.p.
Telefón: 59266-578

Ján MVDr. Mačanga, PhD.
Miestnosť: 705/C,7.p.
Telefón: 59266-563

Milan Pakši, Ing.
Miestnosť: 726/C,7.p.
Telefón: 59266-339

Nadežda Peťková, Ing.
Miestnosť: 724/C,7.p.
Telefón: 59266-364

Simona Sirotňáková, Ing.
Miestnosť: 727/C,7.p.
Telefón: 59266-543