Facebook Statistics

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Zlata Smolková, Ing.
pov. vykonávaním funkcie gen. riaditeľky
Telefón: 567

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Katarína Kromerová, MUDr.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-555

Milo Bystrický, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-559

Ľubica Hózová, Ing.
Telefón: 59266-564

Katarína Janeková, Ing.
Telefón: 59266-568

Zuzana Kotrčová, Ing.
Telefón: 59266-562

Zuzana Ševčíková, RNDr. PhD.
Telefón: 59266-545

840 Odbor potravinárskeho priemyslu, obchodu a kvality potravín

Denisa Petrakovičová, Ing.
pov. vyk. funkcie riaditeľa odboru
Telefón: 59266-558

Zuzana Benčúriková, Ing.
Telefón: 59266-291

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Telefón: 59266-297

Bianka Kuštárová, Ing.
Telefón: 59266-373

Michal Moravčík, Ing. MBA
Telefón: 59266-565

Eva Mrugová, Ing.
Telefón: 59266-578

Ján MVDr. Mačanga, PhD.
Telefón: 59266-563

Milan Pakši, Ing.
Telefón: 59266-339

Nadežda Peťková, Ing.
Telefón: 59266-364

Simona Sirotňáková, Ing.
Telefón: 59266-543


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood