Facebook Statistics
Značka Kvality


VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012

01-06-2012
z 9. marca 2012 o hlbokozmrazených potravinách

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 12. Decembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách

01-06-2012
Cieľom znenia je umožniť akceptovanie odchýlky teploty od základnej požiadavky, čo by mohlo pri kontrole jednostranne znevýhodniť kontrolovaný subjekt. Táto požiadavka vyplynula z praxe.