Facebook Statistics
Značka Kvality

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Africký mor ošípaných ohrozuje aj ošípané a diviaky na Slovensku. Prevencia, detekcia a hlásenie prípadov sú kľúčové

22-05-2023

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po tretí raz spájajú svoje sily v najnovšom ročníku celoeurópskej kampane na podporu boja proti africkému moru ošípaných (AMO). Cieľom kampane Zastavme africký mor ošípaných je zvyšovať povedomie chovateľov ošípaných, poľovníkov a veterinárov o tejto vysoko nákazlivej chorobe, ktorá je pre človeka neškodná, no pre ošípané a diviaky smrteľná. Odborníci poukazujú na dôležitosť prevencie, detekcie a nahlasovania podozrivých prípadov.

Africký mor ošípaných ohrozuje celú Európu

Africký mor ošípaných je vírusové ochorenie, ktoré postihuje ošípané a diviaky. Vírus je pre ľudí neškodný, no v mnohých krajinách spôsobuje významné sociálno-ekonomické škody. Oblasti postihnuté AMO trpia značnými finančnými stratami v dôsledku nutného utratenia zvierat, obmedzenia vývozu zvierat a mäsa, ako aj nákladov na bezpečnostné opatrenia. Eradikácia choroby môže trvať niekoľko rokov.

Podľa najnovšej výskumnej správy EFSA[1] počet ohnísk AMO u ošípaných a diviakov v roku 2022 výrazne klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom v krajinách ako Rumunsko, Poľsko a Bulharsko . AMO však znovu prepukol v Grécku a Česku a naďalej sa šíri v krajinách susediacich s EÚ ako Srbsko a Moldavsko. Prvýkrát bol v roku 2022 zaznamenaný aj v Severnom Macedónsku.

„Za posledné desaťročie mal africký mor ošípaných dramatický vplyv na európsky sektor chovu ošípaných a naďalej narúša ekonomiku na miestnej aj regionálnej úrovni. Zatiaľ čo najnovšie čísla vysielajú povzbudivé signály, že snahy o zastavenie šírenia vírusu majú vplyv, situácia nie je v žiadnom prípade pozitívna naprieč celou Európu, a preto musíme naďalej zostať ostražití. Chovatelia, poľovníci a veterinári zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri nahlasovaní podozrivých prípadov,“ hovorí Bernhard Url, výkonný riaditeľ úradu EFSA.

EFSA už štyri roky vedie koordinovanú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o AMO najmä u ľudí, ktorí najčastejšie prichádzajú do kontaktu s ošípanými a diviakmi - chovatelia ošípaných, poľovníci a veterinárni lekári.

Kľúčová je prevencia, detekcia a nahlasovanie podozrivých prípadov

V súčasnosti v Európe neexistujú žiadne schválené vakcíny proti AMO, vypuknutie nákazy preto môže mať za následok utratenie veľkého počtu ošípaných chovaných na farmách v postihnutej oblasti. Odborníci vyzývajú chovateľov ošípaných, poľovníkov a veterinárov, aby dbali na prevenciu, všímali si príznaky ochorenia u ošípaných a diviakov a včas nahlasovali podozrivé prípady na AMO.

Zastavme africký mor ošípaných na Slovensku

Kampaň Zastavme africký mor ošípaných tento rok prebieha v 18 európskych krajinách vrátane Slovenska, ktoré sa do kampane zapája už tretí rok po sebe.

,,Za štyri roky, odkedy sme zaznamenali prvý výskyt AMO na Slovensku, sme investovali do opatrení proti šíreniu tejto nákazy nemalé finančné prostriedky. Za ten čas sa nám podarilo zastaviť šírenie približne v polovici Slovenska a naďalej robíme všetko pre to, aby sme ochránili komerčné chovy ošípaných. Žiaľ, kým na AMO nebude existovať účinná vakcína, ochorenie tu bude s nami stále, čo znamená dôsledné dodržiavanie veterinárnych opatrení a taktiež informovanie širokej verejnosti, preto vítam celoeurópsku kampaň EFSA,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš.

EFSA v spolupráci s relevantnými úradmi a organizáciami poskytuje zainteresovaným stranám informačné materiály, ktoré budú môcť využiť pri zvyšovaní povedomia o AMO.

Ďalšie informácie a materiály sú dostupné na kampaňovej stránke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Kontakt pre médiá:

Seesame
Karolína Šramová
[email protected]

O EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je agentúra financovaná Európskou úniou. Pôsobí nezávisle od európskych inštitúcií (Komisie, Rady, Parlamentu) a členských štátov EÚ. Bola zriadená v roku 2002 v reakcii na sériu potravinových incidentov na konci 90-tych rokov, aby poskytovala vedecky podložené poradenstvo a komunikáciu v súvislosti s rizikom v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca.

V každom členskom štáte EÚ je zriadený Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA. Ten slúži ako styčný bod medzi EFSA a úradmi členských štátov, výskumnými inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami. V Slovenskej republike sídli na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

EFSA ako agentúra EÚ podlieha nariadeniu (EÚ) 2018/1725 , ktoré má rovnakú právnu hodnotu ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (GDPR) platný v členských štátoch EÚ a ktoré je zosúladené s pravidlami a zásadami GDPR o ochrane osobných údajov.

Viac informácií o kampani a o situácii AMO na Slovensku, si môžete prečítať aj na hlavnej stránke MPRV SR a na podstránke Zastavme AMO

 


[1] Správa EFSA „Epidemiologická analýza afrického moru ošípaných v Európskej únii v roku 2022“.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood