Facebook Statistics

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Africký mor ošípaných sa rozširuje aj do intravilánu mesta Košice

16-06-2020

Od prvého prípadu pozitívneho nálezu afrického moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky uplynul takmer rok. Za tú dobu sa nákaza rozšírila v poradí už do štvrtého okresu na Slovensku. K okresu Trebišov, Michalovce a Košice-okolie, pribudol okres Košice-mesto. Celkovo na Slovensku evidujeme už 213 prípadov AMO u diviačej zveri.

  • AMO sa od júla 2019 rozšírilo do okresov Trebišov, Michalovce, Košice-okolie a Košice-mesto
  • 213 prípadov u diviakov
  • Situácia v okolitých krajinách sa rapídne zhoršuje a ohrozuje územie Slovenska

V utorok 16. júna sa stretli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, veterinárstva a poľovníctva na pôde Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov, aby diskutovali o africkom more ošípaných, jeho hrozbe a tiež opatreniach proti šíreniu choroby. Jedným z nich je zvýšenie odstrelu diviakov, ktorým sa na východe Slovenska veľmi darí.

V minulej sezóne 2018/2019 bolo zastrelených takmer 60 000 kusov diviačej zveri. V tejto sezóne 2019/2020 to je viac ako 75 000 kusov.

„Činnosť poľovníkov je spojená s mnohými prívlastkami: milovníci prírody, lovci, ochrancovia krajiny, ale v tomto prípade aj liečitelia krajiny. Pretože Slovensko je ohrozené africkým morom ošípaných a pomoc poľovníkov je veľmi dôležitá. Z roka na rok sa zvyšuje odstrel diviačej zveri, čo je jedna zo základných terapií na túto chorobu. Diviačia zver nepozná štátne hranice, preto neostáva nič iné, len ju redukovať. Najmä východné Slovensko sa ocitá v čoraz užšom zovretí tejto nákazy, a preto chcem vyzvať poľovníkov, aby ešte zintenzívnili túto činnosť,“ povedal Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Chcel by som vyzvať aj laickú verejnosť, ktorá môže pomôcť. Poľovníci počas ranného brieždenia a večerného západu slnka lovia zver. Prosíme ľudí, aby v tomto čase obmedzili pohyb v lese. Tiež neprikrmujte zvieratá ani nevyhadzujte kuchynský odpad voľne do prírody,“ uviedol viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák.

Vírus prichádza hlavne z Maďarska, Ukrajiny a Poľska. Je veľkým rizikom predovšetkým pre chov domácich ošípaných.

Profesor Jozef Bíreš, riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, prítomných oboznámil, ako opatrenia budú prijaté: „Nebudú uzatvorené lesy a zákaz vstupu do nich, ale treba sa vyvarovať akéhokoľvek voľného pohybu v lese, to znamená, že je zakázané aj hubárčiť. Situácia je veľmi vážna, hlavne na hraniciach s Maďarskom, kde majú naši susedia okolo 1500 nakazených diviakov a Poliaci 1600 prípadov.“

O ďalšom vývoji nákazy na Slovensku bude rozhodovať zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood