Facebook Statistics

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Africký mor ošípaných zaznamenali aj v obci Čalovka

25-08-2020

Na Slovensku sme zaznamenali ďalší prípad Afrického moru ošípaných (AMO) v domácom chove. Najnovší prípad bol potvrdený v obci Čalovka, okres Trebišov. Celkovo tak od júla 2019 na Slovensku evidujeme už 249 prípadov AMO u diviačej zveri a 19 ohnísk nákazy u ošípaných, z čoho 8 ohnísk u ošípaných je v roku 2020. MPRV SR vo vybraných okresoch neodporúča drobnochovateľom ďalší chov ošípaných.

Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene bol v utorok 25. augusta 2020 potvrdený výskyt nákazy AMO v domácom chove ošípaných v obci Čalovka, okres Trebišov. Ide o ôsme ohnisko nákazy AMO u domácich ošípaných na Slovensku v roku 2020.

Ohnisko nákazy  je na farme Agropodnik  Slamoz - farma Čalovka, okr. Trebišov.  Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti  pre výskyt AMO v chovoch domácich ošípaných, nakoľko sa danom regióne opakovane vyskytla nákaza v mesiacoch júl-august 2020. 

V ohnisku nákazy sa momentálne nachádza 221 ošípaných, všetky ošípané budú  v najbližšom čase usmrtené. Vytýčené pásmo ochrany (3 km) a pásmo pozorovania (10 km) okolo ohniska je stanovené  v zmysle platnej EÚ a slovenskej legislatívy.

Slovenská republika informovala bezprostredne po potvrdení nákazy Európsku komisiu, členské štáty Európskej Únie a podala hlásenie na Medzinárodný úrad pre nákazy (OIE) so sídlom v Paríži.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky naďalej dôrazne upozorňuje, že v prípade akejkoľvek zmeny správania  resp. pri narušení zdravotného stavu  alebo v  prípade úhynu domácej ošípanej, je majiteľ zvieraťa povinný tento stav ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Nahlásenie úhynu zvieraťa a podozrenia z nákazy je zákonnou povinnosťou.

Vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných, agrorezort odporúča drobnochovateľom v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava, Košice – okolie, Košice – mesto, Trebišov, Michalovce, Humenné, Veľký Krtíš a Lučenec, dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných (porazenie na jatočné využitie) a nezakladanie nových chovov až do odvolania.

AMO bol na Slovensku prvýkrát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov, nákaza bola zaznamenaná doteraz v šiestich okresoch na Slovensku (Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, Rimavská Sobota). K dnešnému dňu na Slovensku evidujeme už 249 prípadov AMO u diviačej zveri a 19 ohnísk u ošípaných.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood