Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Agrorezort má nové vedenie

26-10-2023

Novovymenovaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Richard Takáč posilňuje tím svojich najbližších spolupracovníkov. Dnešným dňom sa funkcie ujme nová generálna tajomníčka služobného úradu (GTSÚ) agrorezortu, ktorou je JUDr. Kristína Vavríková. Novým štátnym tajomníkom sa stal Ing. Vladimír Vnuk. Obaja majú bohaté skúsenosti zo štátnej správy aj rezortu pôdohospodárstva, ktoré sú predpokladom opory pre ministra Takáča.

Minister Ing. Richard Takáč úspešne absolvoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Jeho ďalšie kroky viedli na Slovenský pozemkový fond v Prievidzi, od roku 2012 prešiel do súkromnej sféry ako riaditeľ spoločnosti. Zároveň bol aktívny v komunálnej politike, od roku 2010 ako mestský poslanec v Prievidzi, krajský poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého bol v rokoch 2014 – 2018 podpredsedom. Vo voľbách do NR SR 2020 bol zvolený za poslanca, počas výkonu funkcie sa venoval predovšetkým témam poľnohospodárstva a potravinárstva.

Novovymenovaná generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR JUDr. Kristína Vavríková vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rigoróznu skúšku zo správneho práva a štátneho práva zložila na Univerzite Komenského. Jej doterajší profesijný život je spätý s pôsobením v štátnej správe. Ostatné pracovné skúsenosti má z riadenia personálneho oddelenia na Úrade podpredsedu vlády a organizačno-právneho odboru v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom. V rokoch 2013 – 2016 riadila Odbor technickej pomoci programov EÚ na MPRV SR a viedla viaceré právne oddelenia v štátnych inštitúciách. S náplňou práce vedúcej služobného úradu sa oboznámila počas pôsobenia v období rokov 2012 – 2013 na Úrade geodézie, kartografie a katastra.

Ministrovi Richardovi Takáčovi bude pri plnení kľúčových úloh a výziev v agrorezorte pomáhať štátny tajomník Ing. Vladimír Vnuk, ktorý je absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V minulosti pôsobil ako regionálny projektový manažér v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu. V rokoch 2012 – 2016 bol riaditeľom Agentúry pre rozvoj vidieka. V období 2016 – 2021 zastával pozíciu výkonného riaditeľa a zároveň post riaditeľa Sekcie financovania podpôr a rozpočtu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Pred nástupom na MPRV SR pracoval ako výkonný riaditeľ v Krajskej organizácii cestovného ruchu v Nitrianskom kraji. Návrh na vymenovanie do funkcie štátneho tajomníka predložil vláde SR minister Richard Takáč.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood