Facebook Statistics

Akrylamid v potravinách

12-12-2017

Akrylamid je potenciálne karcinogénna látka, ktorá sa tvorí najmä v škrobnatých potravinách pri vysokej teplote (pečenie, vyprážanie). Ktoré potraviny prispievajú k príjmu akrylamidu a ako znížiť jeho tvorbu, sa dočítate v letáku.

Informačný leták vydal v roku 2017 Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (NKB EFSA) v spolupráci s odborníkmi z oblasti vedy a výskumu SR a z Úradu verejného zdravotníctva SR.


Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood