Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Aktuálne informácie o ukrajinskom obilí

14-04-2023

V súvislosti s dovozom lacného obilia z Ukrajiny do členských krajín EÚ sa dnes uskutočnilo online rokovanie ministrov pôdohospodárstva krajín V4, Bulharska a Rumunska, ktoré sú tzv. nárazníkovou zónou, hraničia s Ukrajinou a problém sa ich tiež dotýka.

Minister Samuel Vlčan informoval kolegov o 1 500 tonách zdravotne nevyhovujúcej pšenice a slovenských opatreniach súvisiacich so zákazom spracovania a uvádzania ukrajinského obilia a výrobkov z neho na potravinový a krmovinový trh v Slovenskej republike. Ministrov tiež informoval, že plánuje predstaviť na aprílovej Rade AGRIFISH využitie nástroja EÚ, prostredníctvom ktorého by sa ukrajinské obilie nakupovalo v spolupráci so Svetovým potravinovým programom (WFP) s cieľom pomôcť Ukrajine v zložitej vojnovej situácii a zároveň ochrániť trh EÚ pred dampingovými cenami komodít z Ukrajiny. Na následnom brífingu ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. Jozef Bíreš ubezpečil verejnosť, že aktuálne prebieha kontrola 100% ukrajinského obilia, olejnín a produktov z nich v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov na Slovensku.

Záznam krátkeho brífingu nájdete na linku: https://fb.watch/jUWEFRZ4Ik/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood