Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Bilaterálne stretnutie s najväčšou medzinárodnou humanitárnou organizáciou WFP

17-07-2023

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Martin Kováč a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Talianskej republike Karla Wursterová diskutovali so zástupkyňou WFP pre budovanie partnerstiev Ute Klamert.

Partneri na stretnutí dňa 5. júla 2023 zhodnotili možnosti spolupráce pri riešení základných príčin hladu predvídateľným spôsobom. WFP podporuje zotavenie komunít z prírodných katastrof a znižovanie budúcich rizík obnovou ekosystémov, s cieľom zlepšiť dostupnosť vody a prístup k potravinám z dlhodobého hľadiska. Zástupkyňa WFP Ute Klamert ocenila ponuku využiť dlhoročné vedomosti slovenských expertov pri plánovaní a realizovaní adaptačných opatrení v krajinách východnej subsaharskej Afriky.

WFP je najväčšou medzinárodnou humanitárnou organizáciou na svete poskytujúcou potravinovú pomoc krajinám v núdzi v dôsledku konfliktov, klimatických zmien, či pandémií. V roku 2020 získala Nobelovu cenu za mier za snahu o boj proti hladu v oblastiach postihnutých konfliktom. WFP je dlhodobo hodnotená ako vysoko relevantná a efektívna organizácia, ktorá pomáha aj v rozvojovej oblasti.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood