Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Chránime slovenských poľnohospodárov a potravinárov počas vlny Omikron

01-02-2022

V súvislosti s aktuálnym vývojom pandemickej situácie ochorenia COVID-19 a šírením variantu Omikron dnes rokoval krízový štáb (KŠ) Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) za účasti členov KŠ a prizvaných zástupcov kľúčových rezortných a partnerských organizácií. Výsledkom rokovania je súbor navrhovaných opatrení, ktoré bude agrorezort presadzovať na jednom z najbližších rokovaní Ústredného krízového štábu SR.

Na stretnutie boli prizvaní aj zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ako najväčší zástupcovia slovenských poľnohospodárov a potravinárov, ďalej Zväz obchodu SR a Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO).

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan osloví ministra zdravotníctva a hlavného hygienika SR za účelom priradenia výrobcov a spracovateľov poľnohospodárskych surovín a potravín medzi osoby v osobitnom režime. Všetci zástupcovia podnikateľskej sféry ocenili  navrhované skrátenie dĺžky domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní. „Toto opatrenie umožňuje výrobcom, spracovateľom a obchodníkom zabezpečiť chod výroby, spracovania a predaja zatiaľ bez vážnejších výpadkov,“ uviedol minister.

Podľa dnešného rokovania zástupcovia obchodov momentálne neevidujú žiadne výpadky v dodávke potravín a deklarujú pripravenosť na nadchádzajúce obdobie dostatočnými zásobami potravín v zmysle prijatého Memoranda o zabezpečení dostatočnej potravinovej zásoby v čase núdzového stavu, uzatvoreného medzi MPRV SR a Zväzom obchodu SR a Slovenskou alianciou moderného obchodu. Úradné kontroly  bezpečnosti a kvality potravín sú naďalej vykonávané bez obmedzenia. „Potravinová bezpečnosť je zachovaná a spotrebiteľ nie je vystavený žiadnemu riziku. So zástupcami pekárov bude dohodnuté samostatné stretnutie, nakoľko sa jedná o špecifický  segment čerstvých potravín,“ dodal Vlčan.

Krízový štáb MPRV SR je zriadený v zmysle § 5 ods. 1 písmena a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood