Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informácia k podpisu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

01-07-2004
Riadiaci orgán pre Programy iniciatívy spoločnestva INTERREG IIIA oznamuje všetkým úspešným uchádzačom, že v súlade s internými postupmi budú zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpísané do 3 mesiacov od zasadnutia Spoločných riadiacich výborov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood