Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informácia o informačných dňoch JPD2

05-09-2005
Vzhľadom na to, že dňom 31.08.2005 končí 2. výzva na predkladanie žiadostí o NFP, RO JPD 2 dočasne zrušil konzultácie v rámci Informačných dní. Žiadatelia však môžu svoje otázky aj naďalej posielať priamo riadiacemu orgánu. Musia ich formulovať písomne listom alebo posielať e-mailom na adresu [email protected]. RO neposkytuje odpovede telefonicky. Konzultácie v rámci informačných dní budú opäť možné po vyhodnotení projektov z 2. výzvy, cca. začiatkom októbra. Presný dátum bude zverejnený na web stránke MVRR SR.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood