Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informácia

30-09-2010

o výsledkoch výpočtu strát na poľnohospodárskych plodinách spôsobených záplavami v jarných mesiacoch roku 2010 prostredníctvom satelitných snímok DPZ a návrh na ďalší postup.

Poznámka:  Výzva na predkladanie žiadosti na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych plodinách spôsobených záplavami v jarných mesiacoch roku 2010 bude zverejnená na internetovej stránke PPA najneskôr 4. 10. 2010

Zoznam potenciálnych žiadateľov nájdete na adrese http://www.vupop.sk/zaplavy2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood