Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informačný deň Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

20-06-2023

Dňa 20. júna 2023 sa formou videokonferencie uskutočnil informačný deň Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1115 z 31. mája 2023 o sprístupňovaní určitých komodít a výrobkov súvisiacich s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a ich vývoze z Únie a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 995/2010. Prezentácie z videokonferencie sú s prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood